Kredyt, a pożyczka

Potocznie przyjęło się używać zamiennie słów pożyczka i kredyt. Wiele osób nie widzi miedzy nimi różnicy. Często zdarza się, że w ten sposób określamy błędnie nasze zobowiązania wobec banków czy też innych instytucji finansowych zajmujących się udzielaniem tego typu zobowiązań. Mimo to pożyczka i kredyt to nie jest zawsze to samo.

Oczywiście obydwa te zobowiązania polegają na zaciągnięciu długu. W pierwszy jak i drugim przypadku musimy zwrócić pieniądze, które otrzymaliśmy. Istnieją jednak różnice między tymi dwoma zobowiązaniami. Pożyczka może być udzielona praktycznie przez każdego. Nie musi to być instytucja, a wystarczy nawet zwykła osoba fizyczna. Warunkiem jest to, że pożyczane pieniądze muszą być jej własnością. Kwestie odnośnie pożyczek są regulowane przez prawo cywilne. Natomiast, jeżeli chodzi o kredyty to udzielają je banki. Środki finansowe przeznaczane na kredyty nie są własnością banków, ale pochodzą z depozytów ich klientów. Umowy kredytowe są regulowane poprzez prawo bankowe.

Kolejną różnicą jest zawarty w umowie okres spłaty. W przypadku kredytu musi być on jasno zdefiniowany, a w przypadku pożyczki nie ma już takiego wymogu. Jeżeli zaciągamy pożyczkę wtedy stajemy się właścicielami pożyczonych pieniędzy, natomiast, jeżeli chodzi o kredyt nie jesteśmy nimi, a jedynie otrzymujemy je do dyspozycji. Pożyczka różni się od kredytu również tym, że uzyskane pieniądze możemy przeznaczyć na dowolny cel natomiast kredyt ma jasno określone przeznaczenie (odstępstwo może tu stanowić kredyt konsumpcyjny itp., oczywiście w pewnych granicach). Jeżeli kredytobiorca przekroczy pewne granice określające sposób użycia pieniędzy pochodzących z kredytu (przeznaczy je na inny cel niż ten określony w umowie) bank może zażądać natychmiastowej spłaty kredytu.

Kolejnym aspektem odróżniającym kredyt od pożyczki jest jego cena. Banki kierują się oczywiście chęcią zysku, dlatego mamy do czynienia z oprocentowaniem i prowizjami. Jest to właśnie cena uzyskania kredytu. W przypadku pożyczek nie ma wymogu stosowania podobnych instrumentów. Pożyczkę można udzielać bez oprocentowania. Najlepszym przykładem tego jest pożyczanie pieniędzy rodzinie czy znajomym. Mało kto bowiem zażąda jakiegoś wynagrodzenia za pożyczkę rodzinną, na przykład w formie oprocentowania. Dodatkowo umowa kredytowa musi zostać zawarta na piśmie, a jeżeli chodzi o pożyczki to nie ma takiego wymogu.

Jak zatem widać mimo tego, że obydwie formy zarówno pożyczka i kredyt polegają na zaciąganiu długu to jednak zasadniczo się między sobą różnią pod względem formalnym.

« powrót do porad kredytowych
NOTA PRAWNA

Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej, która przeprowadzana jest przez bank. Na całkowity koszt kredytu poza oprocentowaniem składają się opłaty i prowizje. Dla każdej oferty kredytu gotówkowego zapoznaj się z RRSO.