Kredyty dla powodzian

Prawie, co roku zdarzają się w Polsce mniejsze lub większe powodzie. Czasami są to tylko lokalne podtopienia, ale niejednokrotnie zdarzyć się może prawdziwy kataklizm. Zalane zostają ogromne tereny zarówno rolnicze jak i przemysłowe, miasta i wsie. Wiele osób pozostaje bez dachu nad głową i źródła utrzymania. Jednym z rozwiązań może być kredyt gotówkowy dla powodzian.

Kredyt dla powodzian może stanowić rozwiązanie problemów powstałych w skutek zalania, podtopienia, i tym podobnych. Jest to jednak dopiero początek drogi do odbudowy zniszczeń spowodowanych przez siły natury. Niejednokrotnie zdarza się, że zanim ktoś zdąży spłacić jeden kredyt, musi zaciągać nowy gdyż powódź nawiedziła jego okolicę ponownie.

Kredyty gotówkowe dla powodzian nie są jedynym rozwiązaniem. Udzielana jest również bezzwrotna pomoc dla najbardziej potrzebujących powodzian. Ponadto z całego kraju płynie pomoc dla poszkodowanych. W takich chwilach Polacy potrafią się jednoczyć i pomagać sobie nawzajem.

Tego typu kredyty są często udzielane na preferencyjnych zasadach, przez co możliwa jest łatwiejsza spłata. Na podobnych zasadach udzielane są również kredyty dla młodych rolników. One również dzięki swoim cechom są łatwiejsze w spłacie i mogą być częściowo umorzone.

Jednak ciągle największym problemem dotyczącym powodzi nie jest pomoc udzielana poszkodowanym, ale zapobieganie powstaniu tych szkód. Kredyty dla powodzian przestałyby być potrzebne, jeżeli nie dochodziłoby do takich katastrof. Należałoby w końcu zadbać o infrastrukturę zapobiegającą powodziom (wały przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne i tym podobne).

Jak zatem widać rynek kredytowy nie jest całkiem skomercjalizowany. Oprócz takich kredytów jak na przykład kredyty dla Polaków w UK, można spotkać wiele kredytów preferencyjnych dotowanych przez Skarb Państwa.

NOTA PRAWNA

Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej, która przeprowadzana jest przez bank. Na całkowity koszt kredytu poza oprocentowaniem składają się opłaty i prowizje. Dla każdej oferty kredytu gotówkowego zapoznaj się z RRSO.